fun88现金全国批发市场行情

   日期:2021-02-01     浏览:27    
 

品种

         批发市场

平均价 单位( 元/公斤)

fun88现金

兰州毅和农产品

5

fun88现金

苏扬州联谊

7

fun88现金

鄂洪湖农贸

8.4

fun88现金

闽福鼎农贸

10.4

fun88现金

银川北环

4.4

fun88现金

新疆绿珠九鼎

6

fun88现金

东瓦窑市场

3

fun88现金

鄂黄商集团

5.5

fun88现金

新三和市场

10

fun88现金

四季青农贸城

6

fun88现金

贵阳地利

8.8

fun88现金

北京大洋路

6

fun88现金

浙嘉兴蔬菜

5.31

fun88现金

江西乐平

5

fun88现金

鹤岗万圃源

6

fun88现金

鄂州蟠龙

6

fun88现金

齐齐哈尔华博

5


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行